עצמאית בשטח הכנה לצה״ל

הכנה פיזית ומנטלית לשירות משמעותי , ליווי בתהליכי המיון השונים לקראת הגיוס לצה״ל.
חיזוק הגוף והביטחון העצמי ברמה האישית וברמה הקבוצתית: אימוני כושר בסיסי עד מתקדם (בהדרגה),הקשבה לגבולות הגוף, עמידה באתגרים, לקיחת יוזמה, הנהגה.

ימי פעילותקבוצהשעה
ה' תיכון הכנה לגיוס 20:00-21:00

azmait army